Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Τσιμέντο στην είσοδο του Κέντρου διαμονής & στην είσοδο των τουαλετών

Τσιμέντο στην είσοδο του Κέντρο Διαμονής & στην είσοδο των τουαλετών. Με την βοήθεια του Δήμου Αλμυρού και των ειδικών μαστόρων,
βάλαμε τσιμέντο στην είσοδο του Κέντρου Διαμονής & των τουαλετών.