Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Βάψιμο κέντρου διαμονής - παγκάκιαΣυνέχεια εργασιών με  συντήρηση - βάψιμο του Κέντρου Διαμονής αλλά και
βάψιμο σε όλα τα παγκάκια του Δάσους. Επίσης κόψιμο χόρτων σε επιλεγμένα σημεία γύρω από τη λίμνη καθώς και στα γραφεία του Συλλόγου.